Kontakt

Klaster Logistyczno Transportowy Północ – Południe
Koordynator: Zarząd Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych Sp. z o.o

Biuro Międzynarodowych Programów Współpracy Gospodarczej,

Siedziba/Biuro: Budynek Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, 80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3

e-mail: klasterlogtrans@gmail.com

Tel  510116739

Dane rejestrowe  Zarząd Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych Sp. z o.o

KRS: 0000443984, Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział KRS

REGON: 221801513

NIP:583-315-65-79

Konto: 50 1030 0019 0109 8503 0004 1277 CITI Handlowy